Hakkımızda

Tüm Bilirkişiler Derneği

Tüm Bilirkişiler Derneği, Cumhuriyet Savcılıklarında, Adli ve İdari Yargı Kurumlarında ve İhtiyaç duyulan diğer kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarında bilirkişi olarak görev yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, aralarında bilgi alışverişini sağlamak, eğitimlerine katkıda bulunmak, aralarında yardımlaşmayı sağlamak ve bilirkişilik kurumunun gelişimine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Çalışma Konularımız

1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3. Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,.

0

227.04.2019 ilk genel kurulumuz

0

Kuruluş Yılımız

0

Üye Sayısımız

0

Proje Sayısı

0

Yayın Sayısı