Bilirkişilik

Bilirkişilik Başvurusu Yapmak İçin;

1- Bilirkişi Portala http://bilirkisi.uyap.gov.tr/ adresinden elektronik imza(eimza) veya mobil imza(m-imza) kullanılarak giriş yapılmaktadır.
2- Bilirkişi Portal Google Chrome tarafından desteklendiğinden portala giriş yapılırken tarayıcı olarak Google Chrome kullanılması gerekmektedir.
3- Başvuru sırasında Bilirkişi Portalda yer alan uyarı ve menü açıklamalarına dikkat edilmelidir.
4- Girilen bilgilere göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan başvuru dilekçesi bilgisayara indirildikten sonra e-imza veya m-imza ile imzalanarak gönderilmelidir.
5- Başvuru işlemine başlamadan önce “Programlar” sekmesinden bilgisayarınıza UYAP Editör (UDE) Programını indirip kurmanız gerekmektedir.

1. Adım,“Başvuru Yap”Butonunu Tıklayarak İlgili Sekmeleri Doldurmak

2. Adım,“Adres – İletişim Bilgileri”

3. Adım,“Banka Hesap Bilgileri”

4. Adım,“Başvuru İlanı Seç”

5. Adım,“Başvuru Bilgileri Özeti / Başvuru Tamamla”

6. Adım,“Başvuru Dilekçesi, Başvuruya Eklenecek Belgeler ve Fotoğraf Gönderme”

7. Adım, “Fotoğraf Yükleme”

Sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın başvuruda bulunanın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son 6 (altı) ay içerisinde cepheden çekilmiş net bir fotoğraf olması gerekmektedir. Yükleyeceğiniz fotoğrafın yüksekliği maksimum 1024px ve genişliği 768px olmalıdır. Fotoğraf boyutlandırılmasına ilişkin işlemler aşağıdaki ekran görüntüsünde detaylı şekilde anlatılmıştır. Anlatılan düzenlemeleri Paint’te yaptıktan sonra “Fotoğrafı Kaydet” butonu ile fotoğrafı yükleyiniz.

Başvuru dilekçesini bilgisayarınıza indirmeden önce, programlar sekmesinden UYAP editör programını(UDE) indirip bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir.Başvuru dilekçesini bu program ile açıp e-imza veya m-imza ile imzaladıktan sonra ilgili alandan göndermeniz gerekmektedir. World, pdf vb. gibi diğer programlar ile oluşturulan dilekçeler gönderilememektedir.